news

Nyheter

Värmevärdet för väte är 3 gånger värdet för bensin och 4,5 gånger det för koks. Efter kemisk reaktion produceras endast vatten utan miljöföroreningar. Vätenergi är en sekundär energi, som måste konsumera primärenergi för att producera väte. De viktigaste sätten att få väte är väteproduktion från fossil energi och väteproduktion från förnybar energi

För närvarande bygger inhemsk vätgasproduktion främst på fossil energi, och andelen väteproduktion från elektrolytiskt vatten är mycket begränsad. Med utvecklingen av teknik för lagring av väte och minskade byggkostnader kommer skalan för väteproduktion från förnybar energi som vind och ljus att bli större och större i framtiden, och vätenergistrukturen i Kina blir renare och renare.

Generellt sett begränsar bränslecellstacken och viktiga material utvecklingen av vätenergi i Kina. Jämfört med den avancerade nivån, ligger effekttätheten, systemeffekten och livslängden för inhemsk stapel fortfarande efter; Protonbytesmembran, katalysator, membranelektrod och andra viktiga material, liksom högtrycksförhållande luftkompressor, vätecirkulationspump och annan nyckelutrustning är beroende av import, och produktpriset är högt

Därför måste Kina uppmärksamma genombrottet av kärnmaterial och nyckelteknologi för att kompensera för bristerna

Viktiga tekniker för lagringssystem för vätenergi
Vattenenergilagringssystemet kan utnyttja överskottsenergin från ny energi för att producera väte, lagra det eller använda det för nedströmsindustrin; När belastningen på kraftsystemet ökar kan den lagrade vätenergin genereras av bränsleceller och matas tillbaka till nätet, och processen är ren, effektiv och flexibel. För närvarande omfattar nyckelteknologierna för vätenergilagringssystem huvudsakligen väteproduktion, lagring och transport av väte och bränslecellsteknik.

År 2030 förväntas antalet bränslecellfordon i Kina uppgå till 2 miljoner.
news (3)

Att använda förnybar energi för att generera ”grönt väte” kan leverera överskottsvätenergi till vätgasbränslecellfordon, vilket inte bara främjar en samordnad utveckling av förnybar energi och lagring av vätenergi, utan också inser det gröna miljöskyddet och nollutsläpp av fordon.

Genom layout och utveckling av vätenergitransporter, främja lokalisering av viktiga material och kärnkomponenter i bränsleceller, och främja den snabba utvecklingen av vätenergiindustrikedjan.


Posttid: 15-20 juli