products

Produkter

  • Fuel Tank Strap-Thermoplastic

    Bränsletankrem-termoplast

    En bränsletankrem är ett stöd för olje- eller gastanken på ditt fordon. Det är ofta ett bälte av C -typ eller U -typ som är fastspänt runt tanken. Materialet är nu ofta metall men kan också vara icke-metall. För bränsletankar i bilar räcker det oftast med två remmar, men för stora tankar för speciellt bruk (t.ex. underjordiska lagertankar) behövs fler mängder.