products

Produkter

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    Vätebränslecell (elektrokemisk cell)

    En bränslecell är en elektrokemisk cell som omvandlar den kemiska energin från ett bränsle (ofta väte) och ett oxidationsmedel (ofta syre) till elektricitet genom ett par redoxreaktioner. Bränsleceller skiljer sig från de flesta batterier när de kräver en kontinuerlig bränslekälla och syre (vanligtvis från luften) för att upprätthålla den kemiska reaktionen, medan den i en batteri oftast kommer den kemiska energin från metaller och deras joner eller oxider som vanligtvis redan finns i batteri, förutom i flödesbatterier. Bränsleceller kan producera elektricitet kontinuerligt så länge bränsle och syre tillförs.